Účel spolku

Ochrana zájmů podnikajících subjektů a vytváření podmínek pro zajišťování jejich podnikatelských potřeb, a to zejména podporou optimálního využití osobního potenciálu podnikatelů, manažerů i zaměstnanců.