Historie

Dne 1. 1. 2014 bylo založeno Sdružení pro využití fondů EU, občanské sdružení, jehož hlavním cílem bylo napomáhat svým členům orientovat v nabídce aktuálních projektů s podporou fondů Evropské Unie. Členové Sdružení získávali aktuální informace o možnostech, jak zažádat o dotace z Evropských sociálních fondů, jak získané dotace řádně čerpat a v neposlední řadě, jak správně je administrovat.

Na základě členské schůze Sdružení konané dne 12.2. 2016, na adrese Křišťanova 17, 130 00 Praha 3, bylo rozhodnuto o přejmenování Sdružení dle platné legislativy na zapsaný spolek Smysl života, z.s. a na změnu sídla spolku a rovněž na změnu Stanov.

Na základě podané žádosti tak došlo k požadovaným změnám a od 10. března 2016 je již pod IČ 22685006 registrován Smysl života, z. s.