Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Jak se problém řeší dosud

Z analýzy vyplývá, že Akreditované osoby pro dluhové poradenství poskytují poradenství obětavě a kvalitně s těmito aspekty:

· Kapacita akreditovaných osob pro dluhové poradenství je v Praze malá (cca 8.000 dlužníků na poradenské místo) a tímto faktem jsou limitovány i ostatní sledované parametry,

· akreditované osoby jsou primárně zaměřeny na jiné sociální služby s tím, že klienti těchto sociálních služeb jsou také často předluženi (mimo Poradny při finanční tísni, o.p.s.),

· komunikace s klienty probíhá zásadně na přepážce poradenského místa (pokud je na webu uvedena možnost setkání v rodině, v praxi je toto z kapacitních důvodů vzácné)

· žádný poradenský subjekt v praxi ve větším rozsahu aktivně nevyhledává klienty ve fázi zadlužování či rané fázi splácení závazků, ale opět z kapacitních důvodů se primárně zaměřují na osoby, které mají více exekucí s řešením, kterým je insolvence dané osoby.

Mimo akreditované osoby pro dluhové poradenství existují subjekty, které dle zákona č. 64/2017 Sb., mohou podávat insolvenční návrhy, tj. advokáti, notáři, soudní exekutoři, insolvenční správci. Služby těchto subjektů jsou zaměřeny explicitně na podání insolvenčního návrhu bez jakékoli aktivity směřující k sociálnímu začleňování.