VZDĚLÁVÁME K ROZVOJI


Projekt VZDĚLÁVÁME K ROZVOJI

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010832

Projekt předložil a získal spolek Smysl života z.s.

Cílem projektu je:

Projekt si klade za cíl ochranu zájmů podnikajících subjektů, a to zejména podporou optimálního využití osobního potenciálu podnikatelů, manažerů i zaměstnanců.

Projekt podpoří minimálně 80 účastníků, tj. zaměstnanců členských organizací Žadatele, min. 60 z nich získá podporu alespoň 40 hodin a 6 účastníků bude ve věku 55 let a vyšším.

Cílem projektu je zvýšit znalosti a dovednosti podpořených zaměstnanců a tím podpořit konkurenceschopnost podnikání členských organizací spolku.

Projekt je realizován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace Vám podá: Gabriela Hořínková, horinkovag@osas.cz

Aktualizace k 2. monitorovacímu období:

Ve druhém monitorovacím období bylo realizováno 28 kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, v celkovém počtu 5184 proškolených osobohodin. Školení se dosud zúčastnilo celkem 76 zaměstnanců od 6ti zaměstnavatelů.

Aktualizace k 3. monitorovacímu období:

Ve třetím monitorovacím období byly realizovány 3 kurzy z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, v celkovém počtu 288 proškolených osobohodin.
Aktualizace ke 4. monitorovacímu období:
Dané období bylo výrazně poznamenáno covidovou situací a omezeními s touto nemocí spojenými. Zaměstnavatelé neměli zájem o realizaci školení on-line formou, a tak během těchto 6 měsíců neproběhlo žádné vzdělávání. Doufáme, že následující období bude již pro prezenční školení příznivější.