Projekt „Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku S


Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005987

Anotace projektu: Projekt předkládá spolek Smysl života z.s., který si klade za cíl sdružovat jednotlivce i korporace pomáhající lidem pochopit sebe sama jako cestu k naplnění vlastního smyslu života a podporovat jedince v optimálním využití svého potenciálu.

Projekt podpoří celkem 30 zaměstnanců členských subjektů Žadatele. Cílem projektu je zvýšit znalosti a dovednosti podpořených zaměstnanců a jejich celkovou kvalifikační úroveň a tím podpořit adaptabilitu a flexibilitu členů spolku.

Výše přidělené dotace: 1.952.544,- Kč.

Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017, datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 1. 2020.

Závěr: Projekt již byl ukončen. Projekt byl řádně a efektivně realizován a splnil všechna předepsaná kritéria.