O nás

Název organizace: Smysl života, z. s.

Sídlo organizace: Křišťanova 17, 130 00 Praha 3

Právní forma: zapsaný spolek

Identifikační číslo: 22685006

Registrace: L 18608 vedená u Městského soudu v Praze

Zapsáno: 10. března 2016

Předseda spolku a kontaktní osoba:

Gabriela Hořínková, horinkovag@smysl-zivota.eu, 739 571 400