Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Projekt Vzdělávání z Výzvy č. 60

Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005987

Projekt předložil a získal spolek Smysl života z.s., který si klade za cíl sdružovat jednotlivce i korporace pomáhající lidem pochopit sebe sama jako cestu k naplnění vlastního smyslu života a podporovat jedince v optimálním využití svého potenciálu.

Cílem projektu je:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností 30 do projektu zapojených osob - zaměstnanců členských subjektů Žadatele a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Zvýšením kvalifikační úrovně zaměstnanců bude podpořena adaptabilita a flexibilita členských organizací žadatele.

Projekt počítá, že minimálně 20 zapojených osob získá kvalifikaci po ukončení své účasti v projektu.

Projekt je realizován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace Vám podá: Gabriela Hořínková, horinkovag@osas.cz

AKTUÁLNĚ:

V období od 3.6. do 26.7.2019 proběhlo v rámci realizace tohoto projektu 15 kurzů.

3 naši členové z řad zaměstnavatelů, tak využilo nabídky našeho projektu a poslalo své zaměstnance na vzdělávací kurzy, které by jim měly pomoci zvýšit jejich kvalifikaci.

Zatím bylo proškoleno 2160 osobohodin a to v rozdělení 480 osobohodin z oblasti Obecné IT, 816 osobohodin z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a zbývajících 864 osobohodin z oblasti Účetní, ekonomických a právních dovedností.

Účastníci školení si kurzy chválili a ocenili možnost dalšího vzdělávání.

Do dalšího období nám ještě nějaké hodiny zbývají, proto neváhejte a máte-li zájem o vzdělávání, včas nás kontaktujte.