Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Cílová skupina

CÍLOVÁ SKUPINA

Projekt je zaměřen na dvě 2 velmi si blízké cílové skupiny, a to

1. Rodiče s dětmi mladšími 15 let a

2. Osoby pečující o jiné závislé osoby se zaměřením na Osoby pečující o osoby mladší 10 let.

Díky péči o dítě mají ženy ztížený přístup k zaměstnání a při pohovorech naráží na nevstřícnost zaměstnavatelů vůči jejich situaci. Na jejich návrat zpět do zaměstnání nejsou zaměstnavatelé dostatečně připraveni. Ženy pak tyto situace popisují jako ponižující a cítí se nechtěně a bez podpory.

Cílová skupina se projevuje kumulací hned několika problémových oblastí (psychická stránka, nevyhovující úroveň obecných, měkkých i odborných kompetencí a potřeba zvládat sladění péče o děti a práci.