Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Aktuálně

UKONČENÍ PROJEKTU - ZHODNOCENÍ

Je nám to moc líto, ale všechno jednou končí… Náš projekt je ukončen a my jsme spokojeni. Projektem prošlo celkem 30 maminek, a to ve 2. bězích. Maminky byly různého věku, vzdělání, rodinného zázemí i možnost ía pečovaly jak o děti zdravé, tak o děti handicapované.

Účast v projektu tak pro většinu z nich byla hlavně velká změna a krok udělat něco jen pro sebe. I když to samozřejmě znamenalo přizpůsobit chod domácnosti a péči o dítě kalendáři aktivit projektu. Zde hlavně měly více práce maminky pečující o své děti celodenně. Ale opět se dokázalo, že když se chce, všechno jde, takže jsme to společně zvládli!

A jak to tedy dopadlo v číslech? Během projektu nastoupilo JIŽ 12 maminek do zaměstnání, což bereme za velké pozitivum, vzhledem k tomu, že v projektu bylo hodně maminek pečujících o menší či handicapované děti, a další se na svůj vstup připravují s ukončením své rodičovské dovolené. Důležité je, že se cítí připraveně - čelit nejenom výzvám zaměstnavatelů, ale i rodině, pro kterou by bylo často jednodušší, kdyby maminka zůstala v domácnosti.

Každopádně projekt hodnotily velmi kladně a přínosně, což nás moc těší.

Naše praxe z projektu potvrzuje, že maminky mohou být opravdu dobrým zaměstnancem s vysokou mírou pracovní efektivity a zodpovědnosti (jsou zvyklé z péče o děti a vedení domácnosti) a pokud jim zaměstnavatel třeba jen lehce upraví pracovní dobu či umožní třeba částečnou práci z domova při nemoci dítěte, získá v ní neocenitelného zaměstnance.

Děkujeme všem zúčastněným maminkám za důvěru, kterou v naší spolupráci vložily a přejeme všem hodně úspěchů nejen v pracovní rovině, ale samozřejmě i v té osobní.

Krásné dny.

Gabriela Hořínková, projektový manažer

Září 2018 – 2. běh projektu

A máme tu září a s ním i 2. běh projektu. Do 2. běhu nám vstoupilo 16 maminek. Opět máme různé postavení – některé jsou v evidenci ÚP, některé na rodičovské a jiné z domácnosti. Všechny však chtějí projekt především kvůli sobě – chtějí udělat něco pro sebe. Důvody se různí – potřebují změnu, potřebují zapracovat na svém sebevědomí či potřebují poradit, co se sebou dál. A projekt je tu právě z těchto důvodů.

Klientky absolvovaly aktivity, o které měly zájem a který jim projekt nabízel. Opět se ukázalo, že Motivační modul je důležitou součástí přípravy klientek na trh práce.

I pro klientky 2. běhu byly k dispozici rekvalifikační kurzy. Tentokrát klientky měly zájem o Pracovníka v sociálních službách, Kouče, Chůvu a Účetnictví. Celkem 7 klientek 2. běhu získalo Osvědčení z rekvalifikačního kurzu.

Březen až červen 2017

První jarní den – tedy 21. března – jsme zahájily společně se čtrnácti vstupujícími maminkami 1. běh projektu „Podpora zaměstnanosti žen v Praze“ tzv. Informačním modulem. Je to první aktivita projektu pro vstupující klientky, která je takto výstižně označena – tento den je zaměřen na seznámení klientek s individuální poradkyní projektu, která je bude celým projektem provádět, seznámení klientek navzájem a samozřejmě na podrobné seznámení klientek s jednotlivými aktivitami a veškerými možnostmi, které jim projekt nabízí. Příjemný den jsme strávily ve školící místnosti hotelu Prokopka, ostatně stejně jako všechny ostatní aktivity.

V březnu jsme dále společně prošly tzv. Motivačním modulem, který zahrnoval témata jako je Sebepoznání a Swot analýza, Sebevědomí, Stres, Syndrom vyhoření a Time management, Motivace, potřeby a cíle, Kariérní poradenství a výběr zaměstnání, Rodičovská zodpovědnost.

V dubnu to pak byly aktivity Modul Trhu práce, zahrnující oblast přípravy Životopisu a motivačního dopisu, Příprava na přijímací pohovor, Orientace na trhu práce - efektivní vyhledávání nabídek práce a tzv. Modul Podpory obecných kompetencí a měkkých dovedností obsahující témata Efektivní komunikace, asertivita a sebeprezentace,  Ekonomické povědomí a finanční gramotnost, Právní povědomí z oblasti zákoníku práce a živnostenského podnikání.

Průběžně klientky absolvovaly také Diagnostický modul – Pracovní diagnostiku s psychologem. Tato aktivita sestávala z několika testů, zaměřených na pracovní diagnostiku a na to navazující individuální pohovory s paní psycholožkou, které se samozřejmě týkaly pracovní oblasti, ale často je klientky využívaly i k řešení soukromých záležitostí, protože všechno souvisí se vším…

Na konci dubna šest maminek využilo možnosti absolvovat dvoutýdenní kurz Obsluha osobního počítače pro mírně pokročilé, kde si všechny velmi chválily přístup a schopnosti lektora Ondřeje.

Poté se klientky rozhlížely po pro ně vhodných rekvalifikacích – jedna klientka v květnu nastoupila na měsíční rekvalifikační kurz Pedikúra, další ještě zvažují nebo se rekvalifikací budou účastnit až v září. V jednání máme např. rekvalifikaci Aranžérka – vazba květin, Cukrářka, Obsluha PC se zaměřením na ECDL, Průvodce v cestovním ruchu, Chůva. Přes prázdniny se rekvalifikační kurzy převážně neotevírají a ani naše maminky s malými dětmi nemají mnoho časových možností v tuto dobu na rekvalifikace docházet. Dvě maminky se také rozhodly pro práci na částečný úvazek, aby si vyzkoušely, jak půjde skloubit péče o děti a rodinu se zaměstnáním a zatím to vypadá více než dobře, neboť by po prázdninách rády zkusily úvazek plný.

V červnu jsme na úřadě práce také absolvovaly dvě informační schůzky k 2. běhu projektu. Setkaly jsme se s potenciálními zájemkyněmi o projekt, se kterými se, pokud se jejich situace na trhu práce nezmění, setkáme v září. Přihlásit se do 2. běhu projektu samozřejmě můžete i Vy!

Bc. Hana Čápová, Individuální poradce

Období listopad 2016 až březen 2017 je obdobím přípravným.

Připravuje se nejen realizační tým, ale i veškeré podklady pro projekt od prezentací až po nutné formuláře. Rovněž se intenzivně pracuje na stanovení harmonogramu projektu, který bude probíhat ve 2. bězích. První běh začne v březnu 2016, druhý běh je naplánován na září 2017.

Zároveň pomalu informujeme širokou veřejnost a zástupce úřadu práce, že se náš projekt připravuje a čeká na první zájemce z řad maminek vedených na úřadu práce, ale i těch, které v evidenci ÚP nejsou. Jediná podmínka je – péče o dítě do 15 let.

První zájemkyně získávají základní informace o projektu, absolvují osobní pohovor a vyplňují Vstupní strukturovaný dotazník, aby se potvrdilo, že náleží do cílové skupiny projektu a že mají o účast v projektu zájem.

Přidejte se k nám! Počet míst je omezen tak ať Vám tato příležitost neuteče. Rádi Vám řekneme více.

Volejte, prozvoňte či pište sms na 777 311 741 či pište email na: capovah@osas.cz

Těšíme se na Vás. Hana Čápová, Individuální poradce a Gabriela Hořínková, Projektový manažer