Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Projekt Podpora maminek v Praze

Grantový projekt „Podpora zaměstnanosti žen v Praze“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003316

Realizátor: Smysl života, z.s., se sídlem Křišťanova 17, 130 00 Praha 3,

vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 18608

IČO: 226 850 06

Zastoupená Gabrielou Hořínkovou, předsedou spolku