Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Aktuálně

Ukončení projektu

Je nám to moc líto, ale všechno jednou končí… Náš projekt je ukončen a my jsme spokojeni. V projektu se ve dvou bězích mihlo 28 maminek. Různého věku, vzdělání, rodinného zázemí i možností. Maminky maximálně využily nabídky aktivit projektu a svou účast v projektu hodnotí kladně a to nás samozřejmě velmi těší. Ostatně výsledky to jen podporují. 19 maminek si nastoupilo do zaměstnání ještě během projektu, 2 maminky začaly podnikat. To je z našeho pohledu rozhodně velmi dobrý výsledek, vezmeme-li v úvahu nelehkou situaci maminek pečujících o děti skloubit péči o děti a dnešní nároky zaměstnavatelů, kteří zdaleka ne všichni mají smysl pro tuto životní situaci žen a snaží se jim tedy vyjít vstříc.

Naše praxe z projektu potvrzuje, že maminky mohou být opravdu dobrým zaměstnancem s vysokou mírou pracovní efektivity a zodpovědnosti (jsou zvyklé z péče o děti a vedení domácnosti) a pokud jim zaměstnavatel třeba jen lehce upraví pracovní dobu či umožní třeba částečnou práci z domova při nemoci dítěte, získá v ní neocenitelného zaměstnance.

Děkujeme všem zúčastněným maminkám za důvěru, kterou v naší spolupráci vložily a přejeme všem hodně úspěchů nejen v pracovní rovině, ale samozřejmě i v té osobní.

Krásné dny.

Gabriela Hořínková , projektový manažer

2.běh

A máme tu září a s ním i 2. běh projektu. Do 2. běhu nám vstoupilo 14 maminek. Opět máme různé postavení – některé jsou v evidenci ÚP, některé na rodičovské a jiné z domácnosti. Všechny však chtějí projekt především kvůli sobě – chtějí udělat něco pro sebe. Důvody se různí – potřebují změnu, potřebují zapracovat na svém sebevědomí či potřebují poradit, co se sebou dál. A projekt je tu právě z těchto důvodů.

Klientky absolvovaly aktivity, o které měly zájem a který jim projekt nabízel. Opět se ukázalo, že Motivační modul je důležitou součástí přípravy klientek na trh práce. Klientky ocenily diskuze a cenné informace týkající se především jejich nástupu do zaměstnání. Po a během rodičovské dovolené spousta maminek ztratila pojem o reálné situaci na trhu práce a nyní se jim tedy hodily všechny informace týkající se hledání zaměstnání, oslovování zaměstnavatelů, ale především i přípravy na pohovory. Jejich zájem se zaměřil na zpracování kvalitního životopisu a motivačního dopisu, jejichž hlavním úkolem je maminku „prodat“ zaměstnavateli. A výsledky ukazují, že příprava byla dostatečná, protože 9 maminek se během projektu zaměstnalo a my pevně věříme, že ostatním se to dříve či později podaří také.

Maminky 2. běhu mely velmi omezené možnosti účasti v rekvalifikačním kurzu, a tak v tomto běhu absolvovaly rekvalifikaci jen 3, a to to dvě rekvalifikaci Chůvy a jedna ECDL. Všechny 3 úspěšně končily kurz a získaly certifikát. Maminky absolvující kurz Chůvy navíc získaly Osvědčení o profesní kvalifikaci, což jistě jejich nový zaměstnavatel ocení.

Projekt byl úspěšně realizován a dle harmonogramu řádně ukončen.

Věříme, že díky této realizaci jsme získali potřebné zkušenosti a bude-li možnost, rádi bychom podobný projekt podali znovu, protože pomoc maminkám chápeme jako velkou podporu pro tuto cílovou skupinu, která to na trhu práce rozhodně nemá jednoduché.

1. běh - 21. března 2018

První jarní den – tedy 21. března – jsme zahájily společně se čtrnácti vstupujícími maminkami 1. běh projektu „Podpora zaměstnanosti žen v Praze“ tzv. Informačním modulem. Je to první aktivita projektu pro vstupující klientky, která je takto výstižně označena – tento den je zaměřen na seznámení klientek s individuální poradkyní projektu, která je bude celým projektem provádět, seznámení klientek navzájem a samozřejmě na podrobné seznámení klientek s jednotlivými aktivitami a veškerými možnostmi, které jim projekt nabízí. Příjemný den jsme strávily ve školící místnosti hotelu Prokopka, ostatně stejně jako všechny ostatní aktivity.

V březnu jsme dále společně prošly tzv. Motivačním modulem, který zahrnoval témata jako je Sebepoznání a Swot analýza, Sebevědomí, Stres, Syndrom vyhoření a Time management, Motivace, potřeby a cíle, Kariérní poradenství a výběr zaměstnání, Rodičovská zodpovědnost.

V dubnu to pak byly aktivity Modul Trhu práce, zahrnující oblast přípravy Životopisu a motivačního dopisu, Příprava na přijímací pohovor, Orientace na trhu práce - efektivní vyhledávání nabídek práce a tzv. Modul Podpory obecných kompetencí a měkkých dovedností obsahující témata Efektivní komunikace, asertivita a sebeprezentace,  Ekonomické povědomí a finanční gramotnost, Právní povědomí z oblasti zákoníku práce a živnostenského podnikání.

Průběžně klientky absolvovaly také Diagnostický modul – Pracovní diagnostiku s psychologem. Tato aktivita sestávala z několika testů, zaměřených na pracovní diagnostiku a na to navazující individuální pohovory s paní psycholožkou, které se samozřejmě týkaly pracovní oblasti, ale často je klientky využívaly i k řešení soukromých záležitostí, protože všechno souvisí se vším…

Na konci dubna šest maminek využilo možnosti absolvovat dvoutýdenní kurz Obsluha osobního počítače pro mírně pokročilé, kde si všechny velmi chválily přístup a schopnosti lektora Ondřeje.

Poté se klientky rozhlížely po pro ně vhodných rekvalifikacích – jedna klientka v květnu nastoupila na měsíční rekvalifikační kurz Pedikúra, další ještě zvažují nebo se rekvalifikací budou účastnit až v září. V jednání máme např. rekvalifikaci Aranžérka – vazba květin, Cukrářka, Obsluha PC se zaměřením na ECDL, Průvodce v cestovním ruchu, Chůva. Přes prázdniny se rekvalifikační kurzy převážně neotevírají a ani naše maminky s malými dětmi nemají mnoho časových možností v tuto dobu na rekvalifikace docházet. Dvě maminky se také rozhodly pro práci na částečný úvazek, aby si vyzkoušely, jak půjde skloubit péče o děti a rodinu se zaměstnáním a zatím to vypadá více než dobře, neboť by po prázdninách rády zkusily úvazek plný.

V červnu jsme na úřadě práce také absolvovaly dvě informační schůzky k 2. běhu projektu. Setkaly jsme se s potenciálními zájemkyněmi o projekt, se kterými se, pokud se jejich situace na trhu práce nezmění, setkáme v září. Přihlásit se do 2. běhu projektu samozřejmě můžete i Vy