Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Projekt MOBILNÍ DLUHOVÝ PORADCE V PRAZE

Projekt „Mobilní dluhový poradce v Praze“ realizovaný v rámci Výzvy č. 95, druhé výzvy na podporu sociálního začleňování v Praze.

CÍL PROJEKTU:

Projekt se zaměřuje na řešení finančních problémů cílové skupiny s hlavním důrazem na individuální přístup ke klientovi a prevenci. Bude se jednat o MOBILNÍ dluhovou poradnu, tj. přidělený terénní dluhový poradce dojede za klientem. V případě, že si to klient vyžádá, bude Terénní poradce klientovi k dispozici i jako osobní podpora vč. zapojení rodiny klienta. Projekt se zaměřuje na dosud zaměstnané dlužníky v exekuci s cílem odvrácení dluhové pasti a následného sociálního vyloučení.

REALIZACE PROJEKTU:

Projekt bude zahájen 1. 1. 2020 a bude svým klientům pomáhat až do 30. 9. 2021.

CÍLOVÁ SKUPINA, aneb pro koho je projekt primárně určen?

Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu, že mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou schopny plnit své finanční závazky nebo jim tato situace bezprostředně hrozí a nachází se tak na okraji „dluhové pasti“. V rámci prevence se zaměříme na osoby, které stále pracují a snaží se svou situaci řešit.

CO NABÍZÍ NÁŠ PROJEKT

Pobočky akreditovaných dluhových poradců se primárně zaměřují na insolvenční řízení. Své klienty nevyhledávají a žádná z nich nenabízí možnost osobní návštěvy u subjektu (doma, na pracovišti, na "neutrální půdě"). Zájemce tedy musí prokázat dostatečnou motivaci docházet do zařízení (jde o více jak jednu schůzku!) a mít i dostatek finančních prostředků na dopravu z bydliště.

Náš projekt chce s klientem jít od počátku, tj. od podrobné analýzy, přes osobní návštěvy úřadů a komunikaci s věřiteli, až po vyřešení problému. Zaměříme se na neoprávněné exekuce a včasné komplexní dluhové poradenství zaměstnaným dlužníkům s cílem zajistit splátkové kalendáře, které dokáží zvládnout i bez insolvence. Nechceme, aby ztratili motivaci pracovat, nebo měli pocit, že se jim to vlastně vůbec nevyplatí. Tací by jen dále zatěžovali sociální systém. Chceme jim pomoci se z této situace dostat vlastním aktivním přístupem, a to se ctí a s poučením do budoucnosti.

Projekt tedy zaplní chybějící místo v nabídce kvalitních a bezplatných služeb pro dlužníky, kteří mají zájem svou situaci aktivně řešit a chtějí se stát znovu plnohodnotným občanem.

Máte-li pocit, že byste naše bezplatné služby rádi využili, kontaktujte nás a uvidíme, co ve Vašem případě společně dokážeme. Nestrkejte, prosím, hlavu do písku a neodkládejte hledání řešení, protože i tady platí: „Čím dříve, tím lépe“.

Kontakty: Gabriela Hořínková, email: info@smysl-zivota.eu,

                                                        mobil: 739 571 400 (stačí prozvonit, ozveme se vám zpět)

S KÝM chceme dále spolupracovat a proč

ZAMĚSTNAVATELÉ –

  • mohou prezentovat projekt svým zaměstnancům prostřednictvím interní pošty či vyvěšením letáčku,
  • mohou projekt doporučit konkrétním osobám, na základě zpracovávání exekučních příkazů ke srážkám ze mzdy,
  • mají možnost zrealizovat společné setkání zaměstnanců, kde projekt bude prezentován, aby se mohli zapojit i zaměstnanci, kteří ještě nemají vyměřené exekuce, ale cítí, že jejich situace je neudržitelná a tato situace jim hrozí. Tzn. zaměstnanci, kteří svou situaci tají, ale uvědomí si, že ji musí řešit.

MĚSTSKÉ ČÁSTI

  • mají přehled o svých neplatičích a osobách s dluhy na základě vlastních sociálních činností a pronájmu bytů
  • Sociální úřednice často na základě dlouhodobější spolupráce s rodinami znají důvody zadlužení a mají představu o těch, kteří svou situaci mají zájem řešit, jen neví jak. Takovým osobám/rodinám by projekt mohl být doporučen.
  • Je možné uspořádat veřejný seminář k finanční gramotnosti s cílem oslovit potenciální klienty projektu.
  • Je možnost prezentace projektu v nízkoprahových centrech, které pod dané Městské části spadají.

DALŠÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE -

  • Prezentace projektu mezi své členy a spolupracující subjekty
  • Možnost rozšíření své nabídky služeb o zprostředkování účasti v našem projektu

Kontaktujte nás!