Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Pracovní a bilanční diagnostika

Pro správný výběr povolání či v případě potřeby změnit své profesní zaměření doporučujeme absolvovat Pracovní či Bilanční diagnostiku, která Vám napomůže ve Vašem rozhodnutí. Na změnu totiž není nikdy pozdě! Pokud maximálně využijete svůj potenciál, pak máte vyšší pravděpodobnost úspěchu. Ale znáte ho? Víte v čem jste dobří a naopak co byste měli posílit? Naši odborníci jsou připraveni Vám s rozhodnutím pomoci. Testování probíhá osobně či on-line, nicméně osobní setkání je samozřejmě nezbytné.

a) Pracovní diagnostika je vhodná pro osoby, jež si nejsou zcela jisté svým dalším pracovním uplatněním či potřebují se ujistit ve svém rozhodnutí, kam se na trhu práce směřovat. Jde o komplexní posouzení osobnosti a profesní orientace. Probíhá zpracováním testů a následným 30 minutovým individuálním pohovorem s psychologem. Cílem Pracovní diagnostiky je poznání osobních předpokladů jedince a jeho případných rezerv pro další vzdělávání. Absolvent Pracovní diagnostiky se lépe orientuje v sobě samém a ve své motivaci pro určitou profesi a lépe se poté rozhoduje, kam nasměrovat své další kroky z oblasti vzdělávání či kariérového růstu. Samozřejmostí je posílení jeho sebedůvěry a sebevědomí.

b) Bilanční diagnostika je připravena pro osoby, které se v dané chvíli ocitají v některé z problémových situací, nemají žádnou představu o svém dalším působení na trhu práce, nejsou schopné si ověřit svůj pracovní potenciál či potřebují změnu profese. Bilanční diagnostika směřuje k optimálnímu využití schopností a potenciálu člověka při jeho pracovním uplatnění. Jde o celostní řešení životní situace klienta.

Bilanční diagnostika obsahuje části:

1. Testování, 2. Individuální pohovor, 3. Vytvoření osobní strategie a závěrečný individuální pohovor

Průběh a obsah Bilanční diagnostiky bude realizován v souladu s Chartou kvality.

Naši spolupracující psychologové poskytující toto poradenství:

Mgr. Jiří Jedelský, Mgr. Aleš Kuda, Mgr. Hana Slobodová, PhDr. Lenka Brichová, Jarmila Divišová, PhDr. Nedoma Ivan

Máte-li zájem o konzultaci či poradenství volejte 739 571 400. Váš dotaz bude nasměrován na tu správnou osobu J, pokud nám do emailu sdělíte město nebo region Vašeho bydliště