Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Dopravně psychologická diagnostika

Pro vrácení řidičského průkazu (např. po vybodování) je nutné kromě jiného absolvovat i dopravně psychologické vyšetření (tzv. "psychotesty pro řidiče"). Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření ukládá zákon č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) v § 87a odst. 3): "Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d".

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření povinné

Psychotesty musí ze zákona povinně absolvovat následující skupiny řidičů:

A)   Pro účely vrácení řidičského oprávnění

·         vybodovaní řidiči - při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících o vybodování

·         od 1.7.2013: řidiči se zákazem činnosti (řízení)

o   po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel v rámci trestního řízení (soud) 

o   po zákazu činnosti, který byl uložen ve správním řízení nejméně na 6 měsíců - jedná se o výměru uloženou v rozhodnutí, nikoli délku fakticky vykonaného zákazu (obecní úřad obce s rozšířenou působností)

·         od 1.7.2013: řidiči "v podmínce"

o   při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci  podmíněného zastavení trestního stíhání

B)   Pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace

·         držitelé řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7500 kg nebo spouravu nákladního či speciálního autoobilu a přípojného vizidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg

·         držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchto skupin

·         Dopravně psychologickému vyšetření se musí tito řidiči podrobit před zahájením činnosti, dále nejdříve 6 měsíců před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let. Dopravně psychologické vyšetření musí předložit při pravidelné lékařské prohlídce (viz zákon 361/2000, § 87a odst. 1 a 2).

·         učitelé autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly

C)   Pro účely získání řidičského oprávnění

·         na žádost praktického lékaře - pokud si posuzující lékař takové vyšetření vyžádá

Dopravně psychologické vyšetření je od 1.8.2012 oprávněn provádět pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy. V České republice působí v tuto chvíli přibližně 260 akreditovaných dopravních psychologů.

Na dopravně psychologické vyšetření si přineste s sebou: občanský průkaz, výpis z evidenční karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (nesmí být starší než 30 dní) a naslouchadlo či brýle, pokud je užíváte

Na vyšetření byste se měli dostavit včas, odpočatí, přiměřeně vyspalí a v dobrém fyzickém a psychickém rozpoložení.

Dopravně psychologické vyšetření Vám na základě udělené akreditace Ministerstvem dopravy provede: Mgr. Hana Slobodová, PhDr. Lenka Brichová

Máte-li zájem o konzultaci či poradenství volejte 739 571 400. Váš dotaz bude nasměrován na tu správnou osobu, pokud nám do emailu sdělíte město nebo region Vašeho bydliště