Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Historie

Naše společnost byla založena již v roce 2008 jako Sdružení pro využití fondů EU, jehož hlavním posláním bylo informovat své členy o možnostech čerpání prostředků z fondů EU. Pomáhali jsme tedy naplnit myšlenky zaměstnavatelů ve prospěch svých zaměstnanců.

Se změnou legislativy jsme se rozhodli i o změnu koncepční. Chceme i nadále pomáhat ostatním organizacím, ale navíc realizovat i vlastní projekty. A to již tedy pod novou právní formou i jménem, a to Smysl života, z.s.